Traballamos por proyectos


Durante o primeiro trimestre os alumnos nas clases de Xeografia e Historia traballaron por proxectos como metodoloxía de aprendizaxe nos temas de Exipto, Idade Media, o Renacemento e as Guerras Napoleónicas.

Fixeron investigacións, ampliaron contidos, presentación dixitais e maquetas que mostraron aos compañeiros.

As presentacións os motivaron moito polo que resultaron moi atractivas e interesantes.


Comentarios